Dovolujeme si Vás tímto informovat o definitivním rozhodnutí uzavření pobočky celního úřadu v Napajedlích.

Dne  6.10. 2023 byla ve Sbírce zákonů zveřejněna vyhláška č. 304/2023 Sb., kterou s účinností od nového roku

dochází ke zrušení šesti územních pracovišť celních úřadů a přemístění dvou územních pracovišť.

Mezi nimi je i územní pracoviště Celního úřadu pro Zlínský kraj v Napajedlích, kód CÚ CZ640202.

Tento krok je systémovým opatřením státu při hledání úspor a hospodárných řešení při výkonu kompetencí celní správy.

 

Důležitou a zásadní informací pro vás je, že naše pobočka celní deklarace STAR ZLÍN s.r.o. Napajedla bude ZACHOVÁNA.

Druhá naše pobočka v Lípě nad Dřevnicí bude navíc personálně posílena tak, aby veškeré celní operace přes tuto pobočku probíhaly bez problémů.

 

Jediným zásadním rozdílem bude směřování dopravy na druhou pobočku do Lípy u Zlína.

Komunikace a zasílání dokladů bude probíhat prozatím jako doposud beze změny.

 

PŘEDPOKLÁDANÝ POSTUP OD 1.1.2024:

  1. veškeré kompletní doklady k dovozu/vývozu zašlete PŘEDEM elektronicky napajedla@starzlin.cz případně lipa@starzlin.cz 
  2. proběhne zpracování dokladů a příprava celního odbavení z naší strany
  3. pokud to bude situace vyžadovat přistaví dopravce zboží do celního prostoru                                                                                               (celní prostor je na adrese LADOS, a.s., Lípa 276, 763 11 Zlín 11, IČ 25501640, na pozemku obce Lípa nad Dřevnicí, k.ú. Lípa na Dřevnicí, LV č. 1724 – v těsné blízkosti celního úřadu) 
  4. řidič přinese originály dokladů do naší kanceláře CELNÍ DEKLARACE STAR ZLÍN s.r.o. ve 2. NP 
  5. probíhá celní řízení a kontrola ze strany Celního úřadu (k případné kontrole je třeba zajistit součinnost jak dopravce, tak deklaranta) 
  6. dopravce si vyzvedne doklady v kanceláři celní deklarace STAR ZLÍN 2.NP a odjíždí

Dovolujeme si vás tedy tímto požádat o interní nastavení a komunikaci s dopravci nebo spedicí tak, aby od 1.1.2024 byly veškeré zásilky jak pro import, tak pro export směřovány na naši pobočku v Lípě 276, kde sídlí i územní pracoviště Celního úřadu pro Zlínský kraj v Lípě, kód CÚ CZ640201

Níže najdete veškeré kontakty, které poslouží vám i vašim dopravcům:

 

CELNÍ DEKLARACE LÍPA

STAR ZLÍN s.r.o.., pobočka Lípa nad Dřevnicí

Adresa:                Lípa nad Dřevnicí 276, PSČ 763 14, Zlín, CZ

areál - překladiště Metrans, kancelář 2.NP

Mapy:

https://maps.app.goo.gl/ThXp2w8bTEGzVN7n9

KÓD PLUS: 6Q96+3C Lípa, Želechovice nad Dřevnicí

https://mapy.cz/s/jabotakuza

 

Poštovní adresa:    Napajedla, Kvítkovická 1527, PSČ 763 61 , Zlín, CZ

Telefon:               +420 577 902 542-3

Fax:                       +420 577 901 867

mobil:                   +420 777 720 185

Email:                   lipa@starzlin.cz 

 

CELNÍ ZÓNA (PARKOVIŠTĚ PRO ŘIDIČE)

Celní úřad pro Zlínský kraj – územní pracoviště Lípa, kód CÚ CZ640201

Adresa:                Lípa 276, PSČ 763 14, Zlín, CZ (areál Metrans)

Telefon:               +420 585 111 160

E-mail:                 podatelna640000@cs.mfcr.cz

Mapy:

https://maps.app.goo.gl/rXQm3jAULziQFrWM8

KÓD PLUS: 6Q98+69 Lípa, Želechovice nad Dřevnicí

https://mapy.cz/s/bajameraku

SOUŘADNICE GPS PRO ŘIDIČE: 49.21837853312922, 17.762748377359394

 

Děkujeme vám za vaši trpělivost a pochopení.

Věřím, že díky důkladné přípravě na tuto situaci, bude přechod bezproblémový.

Pokud máte jakékoli dotazy nebo obavy, neváhejte nás kontaktovat.

MAPA AREÁLU V LÍPĚ